Ieiet saitā

Izglītojamo drošība izglītības iestādēs

Kļūdas ziņojums

Deprecated function: Required parameter $qty follows optional parameter $data include_once() (rinda 1439 no /home/drosamda/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Izstrādāt sistēmu atbilstībai MK noteikumiem Nr.1338 no 24.11.2009; “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”
 • Rīkojumu un kārtību/reglamentu izstrāde atbildīgajiem par drošību ekskursijās, pārgājienos, masu pasākumos un sporta sacensībās, operatīvo dienestu izsaukšanu, iekšējās kārtības noteikumiem, drošības instrukcijām un evakuācijas plānu. Atbilstoši izglītības iestādes vajadzībām un vietējiem apstākļiem izstrādā šādus drošības noteikumus:(sākumskolas klasēs pedagogiem klāt arī uzdevumi instrukciju vieglākai apguvei) izglītojamiem par:
  • drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību;
  • par ugunsdrošību;
  • par elektrodrošību;
  • par pirmās palīdzības sniegšanu;
  • par drošību ekskursijās un pārgājienos un pastaigās;
  • par drošību citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos;
  • par drošību sporta sacensībās un nodarbībās;
  • par rīcību ekstremālās situācijās (piemēram, ja izcēlies ugunsgrēks, telpās jūtama gāzes smaka, plūdi, vardarbības situācija);
  • par rīcību nestandarta situācijās (piemēram, saskarsmē ar bīstamiem priekšmetiem un vielām);
  • par ceļu satiksmes drošību;
  • par drošību uz ūdens un ledus;
  • par personas higiēnu un darba higiēnu;
  • par darba drošību, veicot praktiskos un laboratorijas darbus (izņemot profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes);
  • par drošību mācību laikā un mācību nodarbību starplaikos.
  • u. c. izglītības iestādē nepieciešamos dokumentus.