Ieiet saitā

Kļūdas ziņojums

Deprecated function: Required parameter $qty follows optional parameter $data include_once() (rinda 1439 no /home/drosamda/public_html/includes/bootstrap.inc).

Darbs augstumā

Sep
15

Saskaņā ar MK noteikumiem  Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” (pieņemti 18.03.2014.) darbu augstumā saprot kā  strādāšanu vietās, kas atrodas vismaz 1,5 m augstumā no zemes vai jebkuras citas drošas virsmas, tai skaitā darbs pazemē, ja ir iespējams kritiens, uz sastatnēm, kāpnēm, jumtiem, kā arī izmantojot virves un stiprinājumus.

Posted By gbsk lasīt vairāk

Zemspiediena katliekārtu operators

Sep
15

Zemspiediena katlu operators var strādāt katlu mājās, veikt apkures darbus, sagatavot katlu darbam, veikt pārbaudi un darbības kontroli, ievērojot darba drošības un ugunsdrošības noteikumus. 

Saskaņā ar likumu “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” zemspiediena katlu iekārtas klasificējamas kā bīstamās iekārtas, kas neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības.

Posted By gbsk lasīt vairāk

Apkures/krāšņu kurinātājs

Sep
15

Programmas mērķis: Apgūt prasmes uzraudzīt tvaika turbīnas; virszemes un virsūdens boilerus un dzinējus, ko kurina ar cieto kurināmo, ievērojot āra gaisa temperatūras grafiku.

Mācību ilgums: 40 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Posted By gbsk lasīt vairāk

Pacēlāja mašīnists/operators

Sep
15

Apgūt prasmes un zināšanas, nostiprinot, pārvietojot kravas ar stropju palīdzību.

Mācību ilgums: 50 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Posted By gbsk lasīt vairāk

Stropētājs

Sep
15

Stropētāja darba specifika prasa īpašu apmācību, jo tā darbs cieši saistīts ar dažādu kravu drošību, kas būtiski ietekmē kā uzņēmuma, tā arī darbinieka produktivitāti. Apmācību gaitā izglītojamais tiek iepazīstināts ar LR likumdošanā noteiktajām darba aizsardzības prasībām, lietojot akustiskos, roku u.c. signālus un zīmes, atbilstoši 03.09.2002. MK noteikumiem Nr.400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”, kā arī kravas, celtņu un stropju veidiem. Gūtās zināšanas nodrošinās efektīvu darba izpildi un samazinās negadījumu iespējamību darba vietā.

Posted By gbsk lasīt vairāk

Krūmgrieža, motorzāģa operators

Sep
15

02.05.2012. MK noteikumu Nr.310 “Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā” 3. pants nosaka, ka persona mežsaimniecības darbos drīkst lietot motorinstrumentus (krūmgriezi vai motorzāģi) tikai tad, ja saņēmusi attiecīgā motorinstrumenta operatora kvalifikāciju apliecinošu licencētas izglītības iestādes izsniegtu apliecību.

Posted By gbsk lasīt vairāk

Lapas

Subscribe to Front page feed