Войти на сайт

''Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma'' ( 60 stundas)

Mācības notiek Uzvaras iela 3 , Bauskā.

Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.

Kursu sākums : Pēc grupas nokomplektēšana

Maksa par kursiem : 150, - eur

Interesēties un pieteikties: 27770321.

E-pasts: macibasdrosamdarbam@inbox.lv

 

 

Vienmēr ir īstais laiks, lai mācītos!

 

 

''Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma ''

 

Saskaņā ar Darba aizsardzības likumu” par darba aizsardzības vispārīgajiem principiem darba devējam ir pienākums organizēt darba aizsardzības sistēmu, kurā ietilpst:

  • darba vides iekšējā uzraudzība, tai skaitā darba vides riska novērtēšana;
  • darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošana;
  • konsultēšanās ar nodarbinātajiem, lai viņus iesaistītu darba aizsardzības uzlabošanā.

 

Pamatlīmeņa jeb 60 stundu apmācības laikā speciālisti iegūst zināšanas par būtiskākajiem darba aizsardzības pamatjautājumiem: vispārīgiem darba aizsardzības jautājumiem, normatīvajiem aktiem, darba vides risku ietekmi, novērtēšanu un novēršanu.
Mācību nodarbībās kursanti apgūst:

Darba tiesiskās attiecības
Darba aizsardzības organizācija un drošības prasības
Drošība un veselība darbā
Elektrodrošības pamati
Ugunsdrošības pamati
Pirmā palīdzība aroda negadījumos
Prakse uzņēmumā

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot pamatlīmeņa darba aizsardzības speciālistus, kas risina darba aizsardzības jautājumus valsts, pašvaldības iestādēs un organizācijās, valsts un pašvaldību dibinātās institūcijās, sabiedriskajās organizācijās un komercsabiedrībās.