Войти на сайт

Lekcija - vecēkiem

 

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde ’’Drošam darbam’’

                     piedāvā

         lekcijas -vecākiem                  

    Bērns izaug ģimenē !!!

Ņemot vērā mūsu pieredzi un lekciju pieprasījumu 2018./2019.m.g., piedāvājam jaunajā mācību gadā laicīgi plānot šīs lekcijas. Pēc jūsu pieprasījuma varam piedāvāt pieredzējušu lektoru un kopīgi izstrādāt jūsu vēlamo tēmu, kas ir saistīta ar bērniem un bērnu audzināšanu.

Programmā ietvertās tēmas:

  • Valsts un pašvaldību institūcijas ģimenes funkciju nodrošināšanai.

  • Ģimene ir vieta, kur sākas dzīves un nekad nebeidzas mīlestība.

  • Ģimenes nozīme bērna vērtības orientācijas attīstība.

  • Izglītības iestādes ieguldījums bērna izaugsmē.

  • Iestādes iekšējās kārtības noteikumi un to prasību apgūšana.

  • Vecāku iniciatīvas sadarbībai ar izglītības iestādi.

Lekcijas ilgums: no 40 minūtēm līdz 1 stundai

Audiovizuālie efekti – powerpooints

Lektori: pieredzējuši pedagogi, sociālie darbinieki, psihologi ar zinātnisko grādu

Maksas lekcijas

Interesēties un pieteikties: m.t. 27770321.

E-pasts: macibasdrosamdarbam@inbox.lv