Ieiet saitā

Ugunsdrošība

  • Evakuācijas plānu izstrāde un uzstādīšana.
  • Ugunsdrošības instrukciju sagatavošana un darbinieku instruēšana.
  • "Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā" izstrāde.
  • Drošības zīmju noteikšana, piegāde un uzstādīšana iestādē.
  • Ugunsdzēšamo aparātu pārbaude un dokumentācijas veikšana.