Ieiet saitā

Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas starptautiskais standarts ISO 22000

Drošas un nekaitīgas pārtikas aprite, kura ietver pārtikas aprites posma uzraudzību un analīzi, nosaka posmus pārtikas apritē, kuri ir kritiski (bīstami) pārtikas drošībai un nekaitīgumam un ievieš efektīvas kontroles un uzraudzības procedūras šajos posmos.