Ieiet saitā

Darba aizsardzība

 • Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošana.
 • Darba vides riska faktoru novērtēšanas metodikas izstrāde.
 • Instrukciju pārskatīšana, uzlabošana, izstrāde.
 • Darba aizsardzības žurnālu sagatavošana.
 • Jauno darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ieviešana.
 • Darbinieku instruēšana.
 • Darba vides risku izvērtēšana.
 • Preventīvo pasākumu plāna izstrāde.
 • Veselības pārbaužu sarakstu sastādīšana.
 • Obligāto veselības pārbaužu karšu sastādīšana.
 • Individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšana un piegāde.
 • Tehniskās apkopes plāna izstrāde iekārtām.
 • Darba vides iekšējās uzraudzības plāna izstrādāšana.
 • Amatu Aprakstu izstrāde.
 • Darba līgumu izstrāde.