Ieiet saitā

Civilā aizsardzība

  • Civilās aizsardzības plānu izstrāde pēc 2007. gada 26. jūnija MK noteikumiem Nr. 423 „Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība” un citiem spēkā esošajiem dokumentiem.
  • Darbinieku apmācība civilajā aizsardzībā.