Ieiet saitā

Ugunsdrošība un aizsardzība

28.decembrī sākas Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem

Programas īstenošanas ilgums : 160 stundas (80 kontaktstundas, 80 prakse)

Izglītības iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilveides izglītību

Profesionālie mācību priekšmeti:

  • Ugunsdrošības profilakse
  •    ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu taktika  un tehniskais nodrošinājums
  • Prakse
  • noslēguma pārbaudījums

Profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis: Sagatavot par objekta ugunsdrošību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt ar ugunsdrošību saistītos jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācījās.

Par kursie pieteikties sūtot uz e-pastu : macibasdrosamdarbam@inbox.lv ,vai zvanot

tel.nr. 27770321