Ieiet saitā

Minimālās higenas prasības pārtikas uzņēmumā

Saskaņā ar 14.06.2005. MK noteikumiem Nr.409 “Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības” darbiniekam, kurš veic vienkāršas darbības (piemēram, mazgāšana, griešana), kādā no pārtikas aprites posmiem vai vada kādu pārtikas aprites posmu un kura profesionālo I, II vai III kvalifikācijas līmeni apliecina dokuments, kas Latvijā atzīts normatīvajos aktos par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu noteiktajā kārtībā, uzsākot darbu pārtikas uzņēmumā, jānoklausās piecas stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" atbilstoši noteikumos noteiktajai programmai.

Mācību ilgums: 5 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība