Ieiet saitā

DARBA AIZSARDZĪBAS PAMATLĪMEŅA ZINĀŠANU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 14.jūnijā

14. jūnijā sākās kursi

Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, kā arī veidot darba aizsardzības speciālistu profesionālās kompetences, lai tie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības
nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus uzņēmumā.

Kursu ilgums - 60 sundas;

Iegūstamais dokuments - Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.

 

Informācija un pieteikšanās -

tālr.27770321, e-pasts: macibasdrosamdarbam@inbox.lv