Ieiet saitā

Autokrāvēja vadīšana

Programmas kopas nosaukums: Pašgājējmašīnu vadīšana
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība
Programmas īstenošanas ilgums: 160 stundas
Ieguves forma: Klātiene
Iegūstamais izglītības dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Profesionālie mācību priekšmeti:

  • autokrāvēja vadīšanas darba tehnoloģija
  • stropēšana
  • pirmā palīdzība
  • datormācība
  • darba un vides aizsardzība, elektrodrošība un ugunsdrošība
  • noslēguma pārbaudījums

Profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis:
Izglītības procesa rezultātā pilnveidot zināšanas un prasmes darbā ar autokrāvēju, lai izglītojamais spētu izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces un instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērojot MK noteikumu prasības.