Ieiet saitā

Atbildīgais speciālists par kravas celtņa tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi

MK noteikumi Nr.113„Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība” (pieņemti 09.02.2010.) nosaka, ka kravas celtņa valdītājam ir pienākumus ar rakstisku rīkojumu norīkot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu (turpmāk – atbildīgais speciālists), kas ir atbildīgs par kravas celtņa tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi.

Mācību ilgums: 4 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība