Ieiet saitā

Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi

MK noteikumi Nr. 137 „Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība” (pieņemti 16.02.2010.) nosaka, ka pacēlāja valdītājam ir pienākums ar  rakstisku rīkojumu norīkot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, kas ir atbildīgs par pacēlāja tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi;

Mācību ilgums: 4 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība