Ieiet saitā

Apsardzes darbs

Programmas kopas nosaukums: personu un īpašumu aizsardzība
Iepriekšējā izglītība: pamatizglītība
Programmas īstenošanas ilgums: 160 stundas
Ieguves forma: klātiene
Iegūstamais izglītības dokuments: apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Profesionālie mācību priekšmeti:

  • apsardzes darbības tiesiskais regulējums
  • apsardzes taktika
  • tehniskie līdzekļi apsardzē
  • šaujamieroči un speciālie līdzekļi
  • saskarsmes psiholoģija
  • speciālo cīņas paņēmienu pielietošanas pamati
  • noslēguma pārbaudījums

Profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā sniegt izglītojamajiem zināšanas un prasmes apsardzes darbības veikšanā, lai izglītojamais spētu kvalitatīvi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām pildīt apsardzes darbinieka pienākumus.