Ieiet saitā

Apmācības autokrāvēju un/vai elektrokāru vadītājiem 5.augustā

Katram uzņēmumam, kas izmanto autoiekrāvēju un/vai elektrokāru, jābūt īpaši apmācītiem un sagatavotiem vadītājiem, kas droši, saimnieciski un mērķtiecīgi prot apieties ar tehniku. Statistika liecina, ka 70% līdz 90% no visiem negadījumiem noliktavās tiek izraisīti tieši autokrāvēju vadītāja kļūdas dēļ.

Gūtās zināšanas palīdzēs darbiniekiem ne tikai neapdraudēt pašiem sevi un pasargāt citu nodarbināto veselību un dzīvību, bet arī mazinās risku bojāt darba inventāru un produktus.

Mācības notiek : Šī gada 5. augustā

Norises vieta: Bauska, Pilskalna ielā 14.

Iegūstamais dokuments: Apliecība

Mācību ilgums: 8 stundas

Maksa: 55,- EUR