Ieiet saitā

Apkures/krāšņu kurinātājs

Programmas mērķis: Apgūt prasmes uzraudzīt tvaika turbīnas; virszemes un virsūdens boilerus un dzinējus, ko kurina ar cieto kurināmo, ievērojot āra gaisa temperatūras grafiku.

Mācību ilgums: 40 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība