Ieiet saitā

Autokrāvēja vadīšana

Sep
15

Programmas kopas nosaukums: Pašgājējmašīnu vadīšana
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība
Programmas īstenošanas ilgums: 160 stundas
Ieguves forma: Klātiene
Iegūstamais izglītības dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Profesionālie mācību priekšmeti:

Posted By gbsk lasīt vairāk

Apsardzes darbs

Sep
15

Programmas kopas nosaukums: personu un īpašumu aizsardzība
Iepriekšējā izglītība: pamatizglītība
Programmas īstenošanas ilgums: 160 stundas
Ieguves forma: klātiene
Iegūstamais izglītības dokuments: apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Profesionālie mācību priekšmeti:

Posted By gbsk lasīt vairāk

Bērnu tiesību aizsardzība

Sep
15

Mācību kursa programma (saskaņota ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju) ir izstrādāta saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otro daļu un prasībām MK noteikumos Nr. 173 (01.04.2014.) „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”: Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūciju speciālisti, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību (turpmāk - speciālists), apgūst speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, un šo zināšanu saturu.

Posted By gbsk lasīt vairāk

Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumos

Sep
15

Saskaņā ar 14.06.2005. MK noteikumiem Nr.409 “Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības” darbiniekam, kurš veic vienkāršas darbības (piemēram, mazgāšana, griešana), kādā no pārtikas aprites posmiem vai vada kādu pārtikas aprites posmu un kura profesionālo I, II vai III kvalifikācijas līmeni apliecina dokuments, kas Latvijā atzīts normatīvajos aktos par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu noteiktajā kārtībā, uzsākot darbu pārtikas uzņēmumā, jānoklausās piecas stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" atbilstoši noteikumos noteiktajai programmai.

Posted By gbsk lasīt vairāk

Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi

Sep
15

MK noteikumi Nr. 137 „Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība” (pieņemti 16.02.2010.) nosaka, ka pacēlāja valdītājam ir pienākums ar  rakstisku rīkojumu norīkot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, kas ir atbildīgs par pacēlāja tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi;

Mācību ilgums: 4 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Posted By gbsk lasīt vairāk

Atbildīgais speciālists par kravas celtņa tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi

Sep
15

MK noteikumi Nr.113„Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība” (pieņemti 09.02.2010.) nosaka, ka kravas celtņa valdītājam ir pienākumus ar rakstisku rīkojumu norīkot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu (turpmāk – atbildīgais speciālists), kas ir atbildīgs par kravas celtņa tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi.

Mācību ilgums: 4 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Posted By gbsk lasīt vairāk

Elektroiekrāvēja vadītājs

Sep
15

Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces, instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot MK noteikumu prasības; veikt elektroiekrāvēja tehnisko apkopi; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot transporta līdzekļa iekraušanas un izkraušanas kārtību; pārbaudīt kravas satvērējierīces; strādāt ar celtspējastabulām un ievērot darba drošības noteikumus.

Posted By gbsk lasīt vairāk

Autoiekrāvēja vadītājs

Sep
15

Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces, instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot MK noteikumu prasības; veikt autoiekrāvēja tehnisko apkopi; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot transporta līdzekļa iekraušanas un izkraušanas kārtību; pārbaudīt kravas satvērējierīces; strādāt ar celtspējastabulām un ievērot darba drošības noteikumus.

Posted By gbsk lasīt vairāk

Darbs augstumā

Sep
15

Saskaņā ar MK noteikumiem  Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” (pieņemti 18.03.2014.) darbu augstumā saprot kā  strādāšanu vietās, kas atrodas vismaz 1,5 m augstumā no zemes vai jebkuras citas drošas virsmas, tai skaitā darbs pazemē, ja ir iespējams kritiens, uz sastatnēm, kāpnēm, jumtiem, kā arī izmantojot virves un stiprinājumus.

Posted By gbsk lasīt vairāk

Zemspiediena katliekārtu operators

Sep
15

Zemspiediena katlu operators var strādāt katlu mājās, veikt apkures darbus, sagatavot katlu darbam, veikt pārbaudi un darbības kontroli, ievērojot darba drošības un ugunsdrošības noteikumus. 

Saskaņā ar likumu “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” zemspiediena katlu iekārtas klasificējamas kā bīstamās iekārtas, kas neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības.

Posted By gbsk lasīt vairāk

Lapas

Subscribe to Front page feed